Lenga Imani Yako

Nabii Hagai anatuonyesha jinsi ya kuweka vipaumbele vyetu maishani. Kwa wale wanaopatwa na ukame wa kiroho au wanaohisi kwamba kazi yao haijabarikiwa na Mungu, Hagai asema, “Zitafakarini njia zenu na” Zitafakarini njia za Mungu. Mungu anataka tuzingatie kazi anayofanya leo anayopanga. kufanya katika siku zijazo. Ni lazima turuhusu imani yetu ielekeze uangalifu wetu, mtazamo wetu, nia zetu, na woga wetu.

Somo la Sauti:

Back to: Manabii Wadogo: Hosea – Malaki

Toa Jibu