Watakatifu Waimbaji Na Wenye Dhambi Wasalimieni

Kusudi la misheni katika Chuo Kikuu cha Mini Bible ni kuwaleta watu katika Neno la Mungu na kutambulisha Neno la Mungu ndani ya watu. Kusudi moja kuu la kusoma Kitabu cha Ufunuo linapaswa kuwa kumwabudu Mungu na Kristo wa Ufunuo, ambaye ni Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Ikiwa Yesu Mwana wa Mungu alisema hajui, ni lazima tuwe wanyenyekevu kuhusu mpangilio wa matukio yote yanayozungumzwa katika Ufunuo.

Somo la Sauti:

Back to: Waebrania – Ufunuo

Toa Jibu