Lugha ya Ishara ya Mwokozi

Neno “ufunuo” ni njia ya Kiingereza ya kuelezea neno la Kigiriki “apocalypses,” ambalo linamaanisha, “kuvuta pazia.” Tunapojifunza katika eneo la siku zijazo, mambo ya kiroho ambayo bado hayajatimizwa, tunahitaji Ufunguo Mkuu, Roho Mtakatifu. Mungu Baba anageuza kitovu cha ibada mbinguni kutoka Kwake hadi kwa Mwanawe, Mwana-Kondoo, Ambaye anaonekana kuwa amechinjwa, akifunua asili ya Mungu na kile Alicho.

Somo la Sauti:

Back to: Waebrania – Ufunuo

Toa Jibu