Ukiri Unaothibitisha

Yohana anatuambia kwamba tunapaswa kupendana, kisha anatupa sababu kumi kwa nini. Sura ya Biblia kuhusu upendo inatuambia tupende kwa sababu Mungu anatupenda. Mungu ni upendo. Upendo ndio asili ya Mungu ni nani. “Na amri hii tumepewa na yeye, ya kwamba yeye ampendaye Mungu, ampende na ndugu yake.” Tunampenda Mungu kwa sababu Yeye alitupenda sisi kwanza na upendo kamili huitupa nje hofu yote. Haiwezekani kuwa mfuasi wa siri wa Yesu Kristo.

Somo la Sauti:

Back to: Waebrania – Ufunuo

Toa Jibu