Upako Unaohakikishia

Katika Yohana wa Kwanza tunaona uhakikisho zaidi wa wokovu: upendo kwa ndugu na dada zetu katika Kristo, upendo kwa Mungu Baba, na upako wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayetujulisha yale tunayoyajua kiroho. Yohana pia anaonyesha kwamba watoto wa Mungu hawafanyi dhambi. Wokovu wetu hautegemei jinsi mioyo yetu inavyohisi. Wokovu wetu unategemea ukweli kwamba tunaamini Injili.

Somo la Sauti:

Back to: Waebrania – Ufunuo

Toa Jibu