Dira ya Uhakikisho

Waraka wa Yohana wa Kwanza ni kwa wale wanaoamini, wajue kwamba wanaamini, na kuamini ukweli. Kwa neno moja, tunatazamia uhakikisho, uhakikisho wa wokovu. Kweli mbili za Injili, kumbuka, ni hizi: kifo na ufufuo wa Yesu Kristo. Mungu hangesamehe tu watu wake dhambi zao, bali pia angewaokoa watu wake kutoka katika dhambi zao. Dhamana ya wazi ya wokovu wako ni kuzaa matunda.

Somo la Sauti:

Back to: Waebrania – Ufunuo

Toa Jibu