Safisha Zoa kutoka Juu hadi Chini

Sefania alitabiri kuhusu Siku ya Bwana. Alikazia fikira siku za mwisho wakati Yesu angerudi na Mungu angehukumu ulimwengu. Alieleza tukio ambalo lingeathiri kila mwanadamu na mnyama duniani. Hukumu hii itakuwa matokeo ya dhambi ya mataifa, Sefania alihimiza toba na uaminifu. Sikuzote Mungu atawalinda na kuwatunza wale walio waaminifu kwake. Hatimaye, kila mtu duniani atamkubali Bwana kama Mungu.

Somo la Sauti:

Back to: Manabii Wadogo: Hosea – Malaki

Toa Jibu