Kuteswa Wapenda Amani na Ahadi, Ahadi

Kuna sababu nzuri ya wapatanishi kufuatwa na sababu nzuri ya kuteseka. Wale wanaokuwa wahudumu wa upatanisho mara nyingi hupata matokeo yenye kuhuzunisha kwa sababu wamejitambulisha wenyewe na Yesu Kristo. Kuwa mtunza-amani kunaweza kuwaweka wanafunzi wa Yesu katika hali hatari. Wakati mwingine hata hupoteza maisha. Mwanafunzi aliye na “mielekeo_ya_mzuri huwakabili watu kwa jinsi wanavyopaswa kuwa. Watu ulimwenguni wanapokabiliana na mfuasi wa kweli, wanaweza kukubali kwamba hivyo ndivyo wanavyopaswa kuishi, au wanaweza kumshambulia mfuasi anayefanana na Yesu. Mara nyingi, wanapata riziki.

Somo la Sauti:

Back to: Mahubiri ya Mlimani

Toa Jibu