Mtume Mwenye Ubaguzi

Katika sura ya 1 Yona hakuja kwa Mungu. Katika sura ya 2, kutoka kwenye tumbo la samaki, Yona anakuja kwa Mungu, akisema, “Nita. Katika sura ya 3 Yona anaenda Ninawi kwa ajili ya Mungu. Mada kuu ya kitabu cha Yona ni upendo wa Mungu kwa watu wote, hata wale waliochukiwa kama Waashuri wa Ninawi. Ingawa Yona alikuwa na ubaguzi na alikasirika sana kwamba Mungu angewasamehe Waninawi, Mungu alimwonyesha Yona kwa subira upendo wake mkuu kwa jiji hilo.

Somo la Sauti:

Back to: Manabii Wadogo: Hosea – Malaki

Toa Jibu