Uzoefu wa Edomu

Katika kitabu kifupi zaidi katika Agano la Kale, tunaweza kujifunza masomo makuu. Mungu alisema kupitia Obadia alihukumu taifa la Edomu kwa sababu watu Wake walikuwa na furaha na shangwe Yuda ilipoanguka. Hadithi ya uadui kati ya Israeli na Edomu inarudi kwa ndugu mapacha, Yakobo na Esau. Ndugu hawa wanawakilisha tofauti kati ya wale walio wa kiroho, wale wanaomtafuta Mungu na kutii njia zake, na wale ambao wanapendezwa tu na ulimwengu wa kimwili na tamaa zao za ubinafsi.

Somo la Sauti:

Back to: Manabii Wadogo: Hosea – Malaki

Toa Jibu