Simba Akinguruma na Amos Anaiona

Amosi alikuwa mtu wa kawaida, mtini na mchungaji, lakini Mungu alichagua kumtumia kama mmoja wa manabii wake. Amosi alitabiri kwa Ufalme wa Kaskazini kuhusu utekwa wa Waashuru unaokuja. Alihudumu katika kipindi cha ufanisi katika Ufalme wa Kusini. Kwa kweli, Mungu anasema kwamba wale ambao wamefaidika kiroho watahukumiwa kwa kiwango cha juu zaidi. Kulingana na Amosi, siku moja mioyo ya watu wa Israeli ingemrudia Mungu wao.

Somo la Sauti:

Back to: Manabii Wadogo: Hosea – Malaki

Toa Jibu