Utafanya Nini Kuhusu Unachojua?

Katika Timotheo wa Pili, Paulo anamkumbusha Timotheo kuhusu mafundisho ambayo tayari yamepokelewa. Paulo anaamuru kwamba Mungu ana mpango wa kipekee kwa nani, nini na wapi tunapaswa kuwa. Maandiko ni nguvu hai, huleta kuzaliwa upya na kuwajenga wale waliozaliwa mara ya pili. Paulo anasema, “Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimemaliza mwendo wangu. Nimeitunza imani, na kukaa ndani yake. Nimeshinda vita na taji ya mshindi.

Somo la Sauti:

Back to: Nyaraka za Paulo: Wagalatia – 2 Timotheo

Toa Jibu