Maneno ya Mwisho ya Askari Mzee

Katika kipindi hiki tunachunguza barua ya mwisho ya Mtume Paulo. Wakati Paulo anaandika barua yake ya pili kwa Timotheo anajua siku zake zimehesabika. Paulo anatumia mifano ya askari, mwanamichezo, na mkulima kusisitiza nidhamu, bidii na subira ya kuishi Injili kama wanafunzi wa Yesu Kristo. Kuna kanuni za maisha ndani ya Kristo, na mojawapo ni kuchukua msalaba wako na kuwa tayari kufuata na kuteseka kwa ajili yake.

Somo la Sauti:

Back to: Nyaraka za Paulo: Wagalatia – 2 Timotheo

Toa Jibu