Mungu Anakupenda Hata Hivyo

Yeremia, aitwaye “nabii anayelia, analia kwa sababu nchi imetekwa na watu anaowapenda wanaishi kama watumwa katika nchi ya mbali. Mungu alikuwa wapi sasa kwa watu wake wanaoishi Babeli? Yerusalemu ulikuwa mji wa Mungu kwa kweli kwao, na kwa hakika Yerusalemu ulikuwa mji wa Mungu kwao, na walihisi kutengwa na mji wao mtakatifu na Mungu wao Mtakatifu.Ikiwa ‘umewahi kutazama maisha yako na kujiuliza ikiwa kweli Mungu anakupenda,’ utahusika sana katika somo la Mchungaji Woodward kuhusu Maombolezo.

Somo la Sauti:

Back to: Manabii Wakuu: Isaya – Danieli

Toa Jibu