Cantor ya Utumwa

Wayahudi walipokuwa wakichukuliwa mateka hadi Babiloni, ujumbe wa Yeremia ulikuwa mzuri. Ingawa walikuwa wamepoteza kila kitu, Yeremia aliwaambia kwamba Mungu angali pamoja nao. Huko Babeli wangemtaka Yeye peke yake wa kumtegemea, na wangekuja kumjua Yeye vizuri zaidi huko. Ujumbe wa Yeremia unatufundisha kumtumaini Mungu, kuwa na tumaini tunapokabili matatizo, na kwamba Mungu anaweza kutubadilisha tunapomtafuta.

Somo la Sauti:

Back to: Manabii Wakuu: Isaya – Danieli

Toa Jibu