Tumaini Lililobarikiwa

Mada ya barua ya kwanza ya Paulo kwa Wathesalonike ni Kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Ni muhimu kuelewa kwamba Ujio wa Pili wa Yesu Kristo si tukio moja bali ni mfululizo wa matukio. Tutaona jinsi Paulo anavyowatia moyo Wathesalonike na unyakuo ujao na ujio wa pili wa kimwili wa Bwana Yesu Kristo. Paulo anaandika kwamba jambo la kwanza linalotokea wakati unyakuo wa kanisa unafanyika ni kwamba “waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza.

Somo la Sauti:

Back to: Nyaraka za Paulo: Wagalatia – 2 Timotheo

Toa Jibu