Wasifu wa Manabii

Manabii walikuwa watu wa asili mbalimbali walioitwa kuzungumza kwa niaba ya Mungu. Wengi wa manabii walionya juu ya hukumu inayokuja. Katika maonyo yao yote, katika siku zenye giza kuu za watu wa Mungu, kuna ujumbe wa neema na matumaini ya Mungu. Tumaini katika Masihi ajaye. Mungu anamwita kila Mkristo kuiga neema na ukweli wake katika ulimwengu unaokaribia kufa, kama vile alivyowauliza manabii wafanye maelfu ya miaka iliyopita.

Somo la Sauti:

Back to: Manabii Wakuu: Isaya – Danieli

Toa Jibu