Charisma katika Kristo

Katika somo letu la mwisho katika Wagalatia tuna ufahamu wa ulemavu wa Paulo na maelezo yake ya kuzaliwa upya ambayo ni kama kuzaliwa kimwili. Paulo anafundisha kwamba ikiwa Kristo ametuweka huru basi lazima tubaki huru. Waraka wa Paulo kwa Waefeso una maelezo mengi sana. Paulo anatuambia kwamba ndani ya Kristo na katika ulimwengu wa mbinguni tuna kila kitu tunachohitaji ili kuishi maisha matakatifu, ya kumcha Mungu. Shida ni wakati mwingine tunaangalia mahali pabaya.

Somo la Sauti:

Back to: Nyaraka za Paulo: Wagalatia – 2 Timotheo

Toa Jibu