Injili Kabisa

Paulo anamalizia 2 Wakorintho kwa kutoa changamoto kwa wale walio katika kanisa kujichunguza wenyewe ili kuona kama wako ndani ya Kristo kweli. Kitabu kinachofuata tunachojifunza ni barua ya Paulo kwa Wagalatia ambapo viongozi wa Kiyahudi walikuwa wakifundisha kwamba ili kuokolewa na kubaki kuokolewa mtu alipaswa kuzingatia sheria ya Kiyahudi. Paulo alisema kwamba mtu yeyote anayekuja na kuhubiri injili tofauti ni lazima akataliwe na alaaniwe na Mungu, kwa sababu injili aliyoihubiri ilitoka kwa Mungu na si kwa wanadamu.

Somo la Sauti:

Back to: Nyaraka za Paulo: Wagalatia – 2 Timotheo

Toa Jibu