Uwazi wa Waziri-1

Barua ya pili ya Paulo kwa Wakorintho inahusu huduma ambayo Mungu anataka kila mwamini apate uzoefu, huduma ya kuwapatanisha watu wote Naye. Lakini maisha yetu lazima yawe katika tabia ya Kristo ambaye ametuokoa na kuishi ndani yetu. Paulo alielezea uhusiano wetu na Kristo kwa njia tatu: katika Kristo, ndani ya Kristo, na katika Kristo. Tunapoitikia shinikizo, dhoruba, na majaribu, watu wataona kwamba sisi ni tofauti, tunajazwa na hazina isiyo na thamani: Yesu Mwenyewe.

Somo la Sauti:

Back to: 1 na 2 Wakorintho

Toa Jibu