Kazi ya Waziri

Wengine katika kanisa la Korintho walikuwa wameanza kushambulia misheni ya Paulo, wengine walikosoa uwezo wake wa kuongea, na bado wengine walidhani kwamba alikuwa mwendawazimu. Katika 2 Wakorintho, Paulo alitetea sifa yake kama mtume na aina ya huduma yake. Alieleza jinsi kuteseka kwa ajili ya Injili kunavyoweza kutumiwa kutufanya tustahili kuwa wahudumu wa faraja ya Mungu. Paulo alisema maisha na huduma yake ilikuwa moja ya upatanisho, kuwarudisha watu katika ushirika na Mungu.

Somo la Sauti:

Back to: 1 na 2 Wakorintho

Toa Jibu