Ananilaza

Kitabu cha Zaburi ni shairi la kibiblia la ibada, sifa na maombi. Zaburi hiyo ina mambo manne makuu: zaburi inayotuambia kuhusu wale wanaobarikiwa, zaburi inayoeleza hisia zetu, zaburi ya ibada, na unabii kuhusu Masihi anayekuja. Zaburi maarufu zaidi, yenye maelezo mazuri zaidi ya uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu, ni Zaburi 23. Zaburi hii “inambariki Mungu kama mchungaji mwenye hekima na mpole.

Somo la Sauti:

Back to: Mashairi: Ayubu – Wimbo wa Sulemani

Toa Jibu