Upendo Unaokabiliana nao

Paulo alifundisha kwamba kwa kuwa mara nyingi moyo wa mwanadamu ni mgumu zaidi kuliko wake wenyewe, tunapaswa kumwachia Mungu aihukumu mioyo ya wanadamu. Biblia haifundishi kwamba hatupaswi kamwe kuwahukumu wengine, bali tunapaswa kujihukumu sisi wenyewe kwanza, kwa sababu nyakati fulani ni muhimu kuwahukumu wale wanaodumu katika dhambi zao. Kusudi letu la kuwakabili lazima siku zote liwe upendo, kwa lengo la kurejesha ushirika na Bwana na mwili wa Kristo.

Somo la Sauti:

Back to: 1 na 2 Wakorintho

Toa Jibu