Marekebisho na Karisma huko Korintho

Barua ya kwanza ya kichungaji ya Paulo kwa Wakorintho iliandikwa kwa kanisa alilolijua vyema, ili kurekebisha matatizo na kuwafundisha na kuwatia moyo waumini katika imani yao na yetu. Katika sura kumi na moja za kwanza Paulo alizungumza kuhusu matatizo mahususi ndani ya kanisa ambayo yanazuia ukuaji wa kiroho na ushuhuda, binafsi, na kama kanisa. Sura nne za mwisho ni jengo linalotoa suluhisho kwa matatizo ya kanisa wakati huo na katika makanisa yetu leo.

Somo la Sauti:

Back to: 1 na 2 Wakorintho

Toa Jibu