Kazi ya Mungu na Nguvu Zinazopinga Kazi ya Mungu

Kitabu cha Ezra kinatufundisha kwamba dhiki mara nyingi ni ishara ya upendeleo kwamba kazi ya Mungu inafanywa. Lakini ujumbe wa Ezra hauhusu kushindwa au kukengeushwa na upinzani. Kuna kanuni nyingi tunazojifunza kutoka kwa Ezra, na zinaweza kujumlishwa: Ni mpango wa Mungu kutumia Nguvu za Mungu ndani ya Watu wa Mungu kutimiza Kusudi la Mungu sawasawa na Mpango wa Mungu.

Somo la Sauti:

Back to: Historia: Waamuzi – Esta

Toa Jibu