Kwa hiyo!

Katika Warumi sura ya 9-11, Paulo anazungumzia ukweli wa ndani sana ambao hatutawahi kuuelewa kikamilifu, yaani fundisho la Uchaguzi na Ukuu wa Mungu. Katika Warumi 8:28 tunajifunza kwamba tunaweza kuamini ‘hukumu’ ya Mungu katika mambo yote, hata maovu, kwa sababu anaahidi hatimaye kutenda mema kutokana nayo. Kuwasilisha mapenzi yetu kwa Mungu humruhusu kufichua mapenzi yake kamili kwa maisha yetu. Tunapomtii Mungu, anafurahi kutuonyesha zaidi mapenzi yake kwa maisha yetu.

Somo la Sauti:

Back to: Matendo ya Mitume na Warumi

Toa Jibu