Mambo Yameachwa

Vitabu vya Mambo ya Nyakati vinashughulikia kipindi kile kile cha historia ambacho vitabu vya Samweli na Wafalme vinashughulikia. Mambo ya Nyakati maana yake ni “Vitu Vilivyoachwa. Vitabu hivyo vinaonyesha maoni ya Mungu kuhusu historia ya Waebrania na wafalme ambao walikuwa muhimu katika kuleta uamsho, urejesho, na urejesho. Ufunguo wa kuelewa Mambo ya Nyakati ni huu: Njia za Mungu si njia zetu, na mawazo yake si mawazo yetu.

Somo la Sauti:

Back to: Historia: Waamuzi – Esta

Toa Jibu