Mkakati wa Mwokozi

Injili zinatuonyesha kwamba Yesu ana mpango wa kutimiza utume wake. Mtazamo wake wa kuufikia ulimwengu na ujumbe Wake wa wokovu ulihusisha kuwafundisha na kuwafunza wanafunzi Wake ili kukidhi mahitaji ya ulimwengu. Yesu aliweka tena na tena wafuasi Wake kimkakati kati Yake na wale waliohitaji kupokea maandalizi ya ajabu ya Mungu. Mpango wa Kristo aliyefufuka, aliye hai bado ni kuwatumia wanafunzi Wake kueneza ukweli wa injili yake kwa wale wanaohitaji wokovu.

Somo la Sauti:

Back to: Utangulizi wa Agano Jipya: Mathayo

Toa Jibu