Mawaziri wa Faraja na Mapishi ya Kupumzika

Waumini nyakati fulani hufasiri vibaya kwamba imani yao ni dhaifu ikiwa wanaonyesha dalili za kuomboleza. Baraka hii haisaidii tu kuomboleza – inaiunganisha na baraka. Kuhuzunika kwa kufiwa ni jambo la kawaida katika maisha na kuna mambo Mungu anataka tujifunze kutokana na msiba huu. Ni lazima tumwachie Mungu atumie maombolezo yetu kutusogeza katika njia tatu. Kwanza, kuomboleza hutusaidia kuuliza maswali yanayofaa kuhusu maisha. Pili, inatusaidia kutafuta majibu ya Mungu’. Tatu, inatusaidia pia kukubali baraka ambazo Mungu ametupa, kutia ndani wokovu wetu.

Somo la Sauti:

Back to: Mahubiri ya Mlimani

Toa Jibu