Utangamano – Ushahidi wa Umoja

Utangamano ni uthibitisho wa umoja ambao Mungu alipanga kwa mume na mke. Utangamano unajumuisha: uhusiano wetu wa kimwili, maadili, ukomavu wa kiroho, masuala ya kimaadili, jinsi tunavyotumia wakati na pesa zetu, masuala ya watoto, na kila nyanja nyingine ya maisha pamoja. Utangamano wenu wa kiroho ni msingi katika kufafanua majukumu na wajibu kila mmoja anao. Ili kudumisha utangamano, ni lazima tukubali uwezo na udhaifu wa mwenzi wetu. Biblia inatupa maagizo kadhaa kuhusu jinsi waume na wake wanapaswa kushirikiana kati yao.

Somo la Sauti:

Back to: Familia na Ndoa

Toa Jibu