Mahubiri ya Paulo

Paulo alijaribu kueneza Injili kwa njia isiyo wazi katika Athene, akiwanukuu washairi wa Kigiriki na kuleta ujumbe kuhusu “mungu wao asiyejulikana, lakini wachache waliamini. Baadaye tunaona Paulo akihubiri Injili kwa urahisi zaidi na kumwacha Mungu amhukumu msikiaji. Paulo alienda Yerusalemu ingawa bila shaka angekuwa hatarini na kuteseka. Kwa hakika, Paulo alifanya mambo yote kwa ajili ya Injili, na, kama Yesu, alifanya kuwapenda waliopotea kuwa kipaumbele.

Somo la Sauti:

Back to: Matendo ya Mitume na Warumi

Toa Jibu