Mifumo ya Pentekoste

Katika Matendo sura ya 6 tunasoma kuhusu kukamatwa kwa Stefano_x0092, muhtasari wake wa mahubiri ya Agano la Kale kwa viongozi wa Kiyahudi huko Yerusalemu, na mauaji yake_x0092. Matukio mawili muhimu yalitukia baada ya kifo cha Stefano: Mfarisayo Sauli, ambaye baadaye alikuja kuwa mtume Paulo, alisukumwa na Mungu kutumia mateso ili kuwatawanya Wakristo kueneza Injili nje ya Yerusalemu. Kitabu cha Matendo ya Mitume kinaandika “Pentekoste kama matokeo ya utii wa kanisa la kwanza.

Somo la Sauti:

Back to: Matendo ya Mitume na Warumi

Toa Jibu