Alama za Vidole Zinazoonekana za Kanisa Lisiloonekana

Kanisa la karne ya kwanza na kanisa letu la mtaa leo, linapaswa kuwa na sifa kumi zinazoonekana: Uinjilisti-kushiriki Injili wakati wote kama mtindo wa maisha, Kufundisha – ukuaji wa kiroho kama matokeo ya kusoma Maandiko, wakati wa ushirika na mtu mwingine, kusherehekea ibada. Ibada kwa Bwana, Wakati wa Kusali na Mungu, Umoja – vitu vyote pamoja, utofauti – yote ya kipekee lakini tofauti hizo huwafanya kuwa na nguvu, Wingi – zaidi ya mchungaji mmoja kushiriki kazi, Huruma – kujali kweli, Usawa. -wamefanana.

Somo la Sauti:

Back to: Matendo ya Mitume na Warumi

Toa Jibu