Mapenzi ya Ukombozi

Kitabu cha Ruthu ni hadithi nzuri ya upendo inayoakisi wokovu wetu na uhusiano wetu na Bwana Yesu Kristo. Maandiko ya Agano la Kale na Jipya yanatuambia kwamba tumeolewa naye kama bibi arusi wa Bwana arusi wake. Katika Ruthu, uhusiano huu kama “Romance ya Ukombozi na sheria ya Mkombozi” unarudia ujumbe wa neema ambao Mungu anao kwa wanadamu wote.

Somo la Sauti:

Back to: Historia: Waamuzi – Esta

Toa Jibu