Mafungo ya Mwisho ya Kikristo

Yesu alishiriki ukweli wa kina na wanafunzi Wake usiku kabla ya kusulubishwa Kwake, unaojulikana kama “Mahubiri ya Chumba cha Juu. Yesu, Bwana na Mwalimu wao, aliwaosha wanafunzi wake miguu na kuwapa amri mpya: kupendana. Alijifananisha na mzabibu na wanafunzi wake na matawi – matawi yanayozaa matunda kwa sababu ya maisha ndani ya Mzabibu. Yesu aliombea kanisa lake liishi kwa umoja pamoja naye na kila mmoja na mwenzake; kujua na kuonyesha upendo wake.

Somo la Sauti:

Back to: Luka na Yohana

Toa Jibu