Mambo Ya Ajabu Kupitia Watu Wa Kawaida

Kitabu cha Waamuzi kinatuonyesha kwamba Mungu hufurahia kufanya mambo ya ajabu kupitia watu wa kawaida kama mimi na wewe. Masomo ya tabia ya waamuzi hawa yanatupa utambuzi na matumaini katika nyakati zile tunapohisi hatufai au hatufai kukabiliana na changamoto ngumu za maisha_x0092. Kupitia uasi-imani na matokeo yake mabaya Mungu hutufunulia baadhi ya kweli za ajabu kuhusu jinsi anavyoheshimu uaminifu-mshikamanifu na kutimiza makusudi yake kwa ajili ya watu wake.

Somo la Sauti:

Back to: Historia: Waamuzi – Esta

Toa Jibu