Toba

Yesu alitoa mfano wa jinsi ya kutubu na kukataa kutubu. Mfano huo unaeleza kuhusu Mfarisayo na mtoza ushuru—mtoza ushuru—wakiomba kwenye hekalu. Farisayo alijishughulisha mwenyewe tu, wakati mtoza ushuru alikuwa mnyenyekevu na akiomba rehema ya Mungu. Yesu alikutana na mkusanya-kodi mwenye kutubu anayeitwa Zakayo, ambaye alionyesha kile ambacho toba huhusisha. Alibadili njia zake na kuahidi kumlipa kila mtu aliyemdanganya. Mtenda dhambi aliyetubu tu ndiye anayesamehewa.

Somo la Sauti:

Back to: Luka na Yohana

Toa Jibu