Kumbukumbu za Miujiza

Katika Kumbukumbu la Torati, katika mahubiri ya Musa, kuna msisitizo mkubwa juu ya umuhimu wa kutii Neno la Mungu. Israeli walipoasi sheria za Mungu, aliwabariki. Walipoasi sheria za Mungu, hawakufurahia baraka za Mungu. Katika moja ya mahubiri ya mwisho ya Musa anatuambia Mungu hatubariki kwa sababu sisi ni wema. Mungu hutubariki kwa sababu yeye ni mwema na kwa sababu anatupenda. Hiyo ndiyo maana ya “neema.

Somo la Sauti:

Back to: Mambo ya Walawi – Yoshua

Toa Jibu