Kiwango cha Uamuzi

Katika kitabu cha Hesabu tunajifunza kwa nini Waisraeli walichukua miaka 40 kufanya safari ya siku 11 na jinsi Waisraeli walifanya makosa kumi. Kipande hiki cha historia kinatuambia kitu kuhusu safari ya kiroho ya waumini wengi. Ikiwa unateseka kutokana na uzoefu wa “jangwani na bado hujaingia” katika Nchi ya Ahadi ya maisha tele yaliyoahidiwa katika Agano Jipya jiulize swali hili: Je, ninamtii Mungu kabisa?

Somo la Sauti:

Back to: Mambo ya Walawi – Yoshua

Toa Jibu