Mapambano, Mgogoro na Tume

Yesu alitoa unabii mwingi kuhusu wakati wake ujao na kurudi kwake. Alisema kwamba hakuna mtu anayejua siku wala saa ya kuja kwake, hata hivyo tunapaswa kuangalia alama za nyakati na kuhakikisha kwamba atakapokuja, atatukuta tukimtumikia kwa uaminifu. Yesu alipokamatwa na kusulubiwa, wanafunzi wake wote walikimbia, lakini walirudi pamoja baada ya kufufuka kwake. Kisha akawaamuru waende katika ulimwengu wote na kufanya wanafunzi.

Somo la Sauti:

Back to: Utangulizi wa Agano Jipya: Mathayo

Toa Jibu