Wito wa Kujitolea

Baadhi ya maneno magumu ambayo Yesu aliwahi kuyazungumza yanapatikana katika Mathayo 21 wakati Yesu anawajulisha viongozi wa kidini kwamba kwa sababu walikuwa hawazai matunda ya ufalme, ufalme ungechukuliwa kutoka kwao na kupewa watu ambao wangezaa matunda. . Yesu aliwafundisha wanafunzi wake kuwa na moyo wa mtumishi na kuwa tayari kumfuata kwa gharama yoyote ile. Mtazamo na nguvu za mtumishi huyu bado zitatumika kwa wafuasi Wake leo.

Somo la Sauti:

Back to: Utangulizi wa Agano Jipya: Mathayo

Toa Jibu