Kuelewa (Sehemu ya 3) na Jinsia (Sehemu ya 1)

Biblia hutoa majibu ya kutusaidia kuelewa daraka letu tulilopewa na Mungu, lakini kazi ya mgawanyiko katika nyumba ya Kikristo inapaswa kutegemea vipawa vyetu vya asili, vipawa, na vipawa vyetu vya kiroho. Ikiwa maisha na nyumba zetu zimejengwa juu ya Yesu, na tunawaelewa wenzi wetu, itazuia migogoro isiharibu ndoa yetu. Mungu aliumba ngono kwa ajili ya uzazi. Mungu pia alikusudia urafiki uwe wonyesho wa upendo na wonyesho wenye shangwe wa umoja.

Somo la Sauti:

Back to: Familia na Ndoa

Toa Jibu