Apocalypse Sasa

Kupitia mahubiri ya Zekaria, Mungu alikuwa akiwaita watu Wake sio tu kwenye jiji au hekalu bali warudi kwenye nchi yao ya kiroho ya uhusiano Naye. Ujumbe wake mkuu ulikuwa kwamba ikiwa watu wangerudi kwa Mungu, Mungu angerudi kwa watu. Zekaria ni mojawapo ya vitabu muhimu zaidi vya unabii, vyenye unabii mwingi zaidi wa Masihi anayekuja kuliko kitabu kingine chochote, isipokuwa Isaya. Zekaria anatabiri kwamba Mungu atawapa watu wake Roho yake na kuwabariki milele.

Somo la Sauti:

Back to: Manabii Wadogo: Hosea – Malaki

Toa Jibu