Onyesho la Awali la Maongezi

Habakuki alikuwa kuhani na mhudumu wa ibada na muziki, ambaye aliishi wakati tisho la kuvamiwa kwa Babeli lilikuwa wazi kwa wote. Lakini walinzi wa Yerusalemu walipokuwa kwenye minara wakingojea jeshi linalokuja, Habakuki alijiweka kwenye mnara wa kiroho ili kusikia kutoka kwa Mungu. Anajulikana kwa kumuuliza Mungu mara kwa mara, “Kwa nini? huku akihangaika na maswali ambayo Wayahudi wote wanapaswa kuuliza. Habakuki awatia moyo Yuda waishi kwa imani na kudumisha tumaini lao.

Somo la Sauti:

Back to: Manabii Wadogo: Hosea – Malaki

Toa Jibu