Petro Watatu

Katika Agano Jipya tunaona Petro watatu tofauti, lakini wote ni mtu mmoja. Katika Injili jina lake ni Simoni, aliye juu na chini, moto na baridi, na mwenye kutia moyo, lakini Yesu alimwita Petro, “mwamba; baada ya Pentekoste tunamwona Petro ambaye amejaa nguvu; hatimaye Petro mzee na mwenye hekima, mtume wa matumaini. Anataka kuwafariji na kuwafariji watu hawa katika mateso yao. Mandhari ni kumjua Mungu kweli kupitia Yesu Kristo.

Somo la Sauti:

Back to: Waebrania – Ufunuo

Toa Jibu