Zingatia Imani

Waebrania huwaambia watu waliokata tamaa, wanaoteswa, “Msiiache imani yenu, kwa sababu tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi! Waebrania sura ya 11 inaitwa “sura ya imani”, na inatoa sababu kwa nini tunapaswa kushikilia imani yetu. Imani huokoa na kutoa kiini cha tumaini letu. Ni lazima tuishi kwa imani. Mwandishi anatoa mifano mingi ya nini imani inaweza kumaanisha na nini imani inaweza kufanya. Mwandishi anamalizia kwa kuhimiza utii kwa wale ambao ni wachungaji wetu wa kiroho.

Somo la Sauti:

Back to: Waebrania – Ufunuo

Toa Jibu