Vipaumbele vya Maombi ya Nabii Mkuu

Danieli alipata maono ambayo yalikuwa wazi sana na nyakati fulani yalikuwa magumu kuelewa. Aliota ndoto kuhusu falme nne ambazo zingetawala, sawa na ndoto aliyoota kwa ajili ya Mfalme Nebukadneza, na maono ya majuma 70 yaliyoonyesha kwamba ulikuwa wakati wa watu wa Yuda kurudi Yerusalemu. Katika unabii wake wa majuma 70, anatoa habari hususa kuhusu kuja kwa Masihi na kuanza kwa Ufalme wake, ambao hautakoma kamwe.

Somo la Sauti:

Back to: Manabii Wakuu: Isaya – Danieli

Toa Jibu