Babeli Inaamini

Katika siku za Danieli, Babiloni lilikuwa jiji kuu la serikali kuu zaidi kuwahi kuwako. Mfalme wake, Nebukadneza, alikuwa mtawala mwenye nguvu na mwenye kiburi. Moja ya miujiza ya ajabu ni kuongoka kwa Nebukadreza. Badala ya Wayahudi kugeuzwa Babiloni, Wababiloni walimwamini Mungu wa Danieli—Mungu wa Pekee wa Kweli. Nebukadreza alikiri kwamba Mungu ndiye mtawala halali wa falme zote za ulimwengu huu.

Somo la Sauti:

Back to: Manabii Wakuu: Isaya – Danieli

Toa Jibu