Waumini dhidi ya Wababeli

Danieli na marafiki zake watatu walichukuliwa na kusomeshwa katika vyuo vikuu vya Babeli. Mungu alitumia amri ya mfalme kumweka kimkakati nabii huyu huko Babeli ili awatumikie wafungwa wengine. Kitabu cha Danieli kimegawanywa katika sehemu mbili: masimulizi ya kihistoria, na ufunuo wa kinabii. Ezekieli, Yohana, na Danieli walitabiri kuhusu siku za mwisho na pia walikuwa manabii wa walio uhamishoni. Maisha ya Danieli ni mfano mzuri wa kuishi maisha madhubuti, safi, ya kumcha Mungu katikati ya mazingira ya uhasama.

Somo la Sauti:

Back to: Manabii Wakuu: Isaya – Danieli

Toa Jibu