Mawaziri wa Maridhiano

Mwanadamu ametengwa na Mungu. Ndiyo maana wale ambao ni wanafunzi wa Kristo – wamefika kilele cha mlima – lazima warudi na kusudi. Ikiwa tumepatanishwa na Mungu – tukifanywa kuwa sawa katika uhusiano wetu na Yeye – ni jambo la akili kwamba Mungu angetutumia kuwasaidia wengine kupatanishwa Naye. Pia atatusaidia kupata upatanisho katika mahusiano yetu wenyewe na kututumia kuwasaidia wengine kupata upatanisho wao. Baraka ya saba inazungumza na utume wa wale ambao ni sehemu ya suluhisho la Mungu_x0092.

Somo la Sauti:

Back to: Mahubiri ya Mlimani

Toa Jibu